Disclaimer

Oude Rijn Paardenartsen (Kamer van Koophandel: 80652670), hierna te noemen Oude Rijn Paardenartsen, verleent u hierbij toegang tot www.ouderijnpaardenartsen.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Oude Rijn Paardenartsen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Oude Rijn Paardenartsen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Oude Rijn Paardenartsen.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Oude Rijn Paardenartsen. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Oude Rijn Paardenartsen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Oude Rijn Paardenartsen.
De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.