15-06-2023 neemt de Paardenkrant stelling en verschillende professionals uit het hippische veld geven hun mening.

Stelling

In PETA en Dier&Recht richten hun pijlen nu op twee onderdelen van de paardensport die behoren tot het cultureel hippisch erfgoed; de springderby en kortebaandraverijen. Het wordt tijd dat we ons als paardensector wat steviger opstellen en ons verweren tegen dit soort stigmatiserende en lasterlijke uitspraken.

Antwoord Vivianne
Paardensport kunnen we alleen bedrijven als we een ‘social license’ behouden. Daarmee wordt, vaak terecht, gemorreld aan de traditionele paardensport van weleer. Dat een tak van sport ook geldt als cultureel erfgoed, wil niet zeggen dat daar geen commentaar op mag zijn. Met alle wetenschappelijke kennis die we nu hebben hoort een voortschrijdend inzicht: paardenwelzijn moet voorop staan in activiteiten met paarden. Recent hebben de dierenartsen een ‘Whitepaper paardendierenarts en paardenwelzijn’ gepubliceerd. Daarin wordt breed gedragen en duidelijk stelling genomen als het om inzet van paarden gaat; “paarden en mensen werken op een harmonieuze manier samen en ervaren de samenwerking allebei als positief”. Het is daarmee aan de paardensector om te laten zien dat dit mogelijk is, ook bij kortebaandraverijen en de derby. Dat vraagt soms om een stevigere opstelling richting de achterban. Er zijn aanpassingen in de sport nodig die wellicht nu onwennig voelen, maar uiteindelijk iedereen vooruit helpen. Als dierenarts kunnen we helpen in dat proces. De paarden varen er wel bij en het kan bijdragen aan de social license. De dierenartsen roepen dan ook graag op tot verbinding. Ga eens met elkaar in gesprek en luister naar de ander.

Ook het antwoord lezen van de andere paarden professionals? Klik hier.